irik

پیدایش ما

آیریک با نگاهی برآمده از تغییر و تفکری جوان آفریده شده. فضایی برای تحقق ایده ها و البته کسب و کاری پیشرو و پویا در زمینه تکنولوژی که می کوشد تا بر اساس ایده های نو و البته انرژی بالای اعضای خود روزهای خوبی را برای خود و ایرانیان عزیز رقم بزند.

برای هر خواسته ای ، راه حلی را پیشنهاد می کنیم

ارزشهای ما

ارزشهای ما در آیریک همگی حول یک نقطه اصلی و اساسی با نام مخاطب و مشتریانمان در حرکتند. ما همواره بر این باوریم که تمامی تلاشهای ما برای کسب یک نتیجه و یک هدف مشخص با عنوان جذب، حفظ و تعالی مخاطبانمان است. ارزش ما جز به حضور شما نیست و برای این موضوع فراتر از حرف و سخن عمل نموده ایم.

irik
irik

چشم انداز ما

شاید بهتر باشد که مرزی را برای چشم انداز خود ترسیم نکنیم. به عبارت بهتر ما فردایی را جستجو می کنیم که در آن بهتر از امروز و البته دیروزمان باشیم. در چشم انداز آیریک چیزی جز نزدیکی هر چه بیشتر به مخاطبان و مشتریانمان را متصور نیستیم.

آیریک، پیشرو در تجارت الکترونیک و ارائه فناوری های نوین IT


بازگشت به صفحه نخست

صفحه نخست