پروژه آیریک X

ما یکی از استارت آپ های ایرانی هستیم که کار خود را با راه اندازی سرویسهای آنلاین آغاز نمودیم، پروژه های مرکز بازی آنلاین و موتور جستجوی خرید ، دو پروژه اول ما بشمار می روند که در حال حاضر اقدامات نهایی برای رونمایی از آنها در دست انجام است. این پروژه ها زاییده تیم های جوان و خلاقی می باشند که مدیریت و هدایت راهبردی آنها توسط آیریک X می باشد. به عبارت بهتر آیریک X پروژه ای برای راه اندازی این قبیل استارت آپها است. شما هم می توانید طرح و ایده تجاری خود را در قالب مکتوب به تیم مدیریت آیریک X ارائه دهید و از حمایتهای مالی، علمی و عملی این پروژه برای تحقق ایده خود بهره مند شوید. تیم آیریک X طرح شما را مورد بررسی دقیق قرار داده و پس از آن شما را در مسیر اجرای آن حمایت می کند.

  • مشخصات

  • پروژه شما

  • فرمت های مجاز:

بازگشت به صفحه نخست

صفحه نخست

سایرخدمات

آیریک x