ما از خانواده بزرگ صنعت IT ایرانیم و با شجاعت به دنبال کشف جدیدترین فناوری ها در این حوزه هستیم.

تلاشی تازه برای خلق جهانی نو

irik

سرویسهای آنلاین

از دنیای واقعی تا جهان مجازی، هر لحظه با شماییم. ما ابزارهایی هوشمند برای کمک به اهداف شما در فضای آنلاین می سازیم و برای نیازهای نوین شما، همواره به روز می مانیم.

نرم افزار

از آنجا که استفاده از تمامی سرویسهای مورد نیاز برای بهره مندی از صنعت IT، با خلق نرم افزارهای کاربردی امکان پذیر است. آیریک با به خدمت گرفتن توان نرم افزاری گروه خود، به دنبال راهکارهای ساده برای کمک به مخاطبان می باشد.

آیریک، پیشرو در تجارت الکترونیک و ارائه فناوری های نوین IT


بازگشت به صفحه نخست

صفحه نخست